Tips

Våra absolut bästa tips när du väljer en snickare

Snickare är ett hantverkaryrke där skicklighet kommer genom utbildning (byggprogrammet på gymnasienivå) följt av en lärlingsperiod, som pågår under några års tid. Under denna tid stiger den nyblivna snickarens lön stegvis allt eftersom erfarenheten och skickligheten ökar.

Snickare följer en mängd byggnadstekniska kvalitetsregler och normer för att upprätthålla en hög standard på byggnationer. Dessa ändras över tid pga nya material som kommer ut på marknaden och nya lagar som träder i kraft. En snickare måste därför alltid hålla sig uppdaterad om vad som gäller inom yrket för att kunna utföra ett godkänt arbete. Trots detta finns det fuskare på marknaden som ej borde få vara verksamma, vilket ökar ansvaret på att du som kund kontrollerar referenser, certifieringar och försäkringar hos den Därför är det mycket bra att begära offerter från snickare hos ServiceStart. Kunder lämnar där referenser som du själv kan kontrollera i förväg innan du bestämmer dig för att anlita någon för det jobb du önskar få utfört. Läs vår guide om hur du gör!


Trots att snickare är en yrkeskår med stort ansvar och kunnighet så finns det fuskbyggare som ej borde få vara verksamma på marknaden. Detta är inte unikt för snickaryrket, fuskare och skojare finns inom alla yrkeskategorier. Det som gör oseriösa snickare så otrevligt är att arbetet gäller människors hem och stora pengar är inblandat i byggarbeten.
Detta gör att det vilar ett stort ansvar på dig som kund att kontrollera den snickare eller det företag du vill anlita för ett arbete. Ingen vill stå med ett halvfärdigt hus eller en bostad som har stora byggfel samtidigt som man har lagt ut hundratusentals kronor

Men frukta icke! Det finns ett antal saker du bör tänka på när du skall anlita en snickare, och de är egentligen inga konstigheter. Här nedan nämns uppdragstagaren som både ”snickare” och ”företag”, då många snickare har enskild firma, samtidigt som byggfirmor kan ha flera anställda snickare. Läs Snickare Göteborgs tipsguide nedan!
Hur länge har företaget existerat?
De snickare som är skojare blir oftast inte långlivade, utan försätter sitt företag i konkurs och startar nytt företag i nytt namn. Företagets ålder kan alltså vara en fingervisning om kvalitén. De människor som har fått problem pga ett företag som försätts i konkurs har mycket små möjligheter att få ersättning, så detta är en viktig punkt att kontrollera. Detta kan du kontrollera hos Bolagsverket.

Vem står som ägare för företaget?
Om byggmästaren ni har kontakt med inte själv står som ägare på firman (när det gäller ett litet byggföretag), eller om ett obskyrt namn dyker upp bör ni vara vaksamma. Oseriösa snickare som har skulder kan ha använt en bulvan (exempelvsi en släkting) som registrerat företaget åt dem så de kan fortsätta sin skojarverksamhet. Ägarförhållanden kan du kontrollera hos Bolagsverket.
Har företaget stora skulder eller betalningsanmärkningar?
Skojare verksamma inom byggbranschen bryr sig inte alltid om att betala underentreprenörer eller leverantörer. Om ni hittar betalningsanmärkningar eller stora skulder kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till, och att företaget helt plötsligt kan försättas i konkurs. Om detta händer vill du inte stå med ett halvfärdigt hus där byggandet avstannat. Detta kan du kontrollera hos Ratsit som gör kreditupplysningar.
Kontrollera referenser!
Det vanligaste sättet att kontrollera hur en enskild snickare eller ett byggföretag agerat tidigare är att kontrollera referenser från tidigare kunder. Nöjda kunder säger väldigt mycket, och kan du höra med folk som tidigare varit i kontakt med företaget i fråga får du en bra bild. Risken med att fråga en enskild snickare om referenser är självklart att han kommer nämna kunder han vet är nöjda. Använd dig därför gärna av ServiceStart där du själv kan kontrollera referenser utan att ha snickaren som mellanhand. På detta vis slipper du oroa dig för objektiviteten. Det handlar inte om att vara misstänksam, bara om att skydda sig från eventuella framtida problem.
Har företaget de försäkringar eller certifieringar som krävs?
Alla som utför byggarbeten skall enligt lag inneha en byggfelsförsäkring. Ingen snickare kommer säga att de inte har det, även om så skulle vara fallet. Detta gäller även för färdigställandeförsäkring som skyddar dig ifrån oväntade händelser, exempelvis om byggföretaget går i konkurs. Om företaget i fråga säger sig ha dessa försäkringar, kontrollera då att premien verkligen är betald, annars gäller ej försäkringarna.
Certifering krävs för olika typer av specialarbeten som skall utföras, och är en kvalitétsstämpel för att yrkespersonen har kompetensen för arbetet i fråga. Om företaget skall utföra något som annars läggs ut på entreprenad, exempelvis el/vatten/värme, kontrollera att han/de verkligen är certifierade. Oseriösa byggare överdriver gärna sin kompetens.

Byggfelsförsäkring
Byggfelsförsäkringen kan antingen vara tecknad av företaget i fråga, eller av dig som kund. Om företaget du anlitar säger sig ha byggfelsförsäkring, kontrollera att premien är betald, annars gäller försäkringen ej.

Byggfelsförsäkringen omfattar all nybyggnation av småhus, både permanent- och fritidshus. Försäkringen krävs alltid vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus, oavsett om det är du själv som utför bygget eller om du anlitat hantverkare. Fritidshus av enklare standard och med ett lågt skyddsvärde kan dock undantas.

Försäkringen krävs även vid om- och tillbyggnader, men i regel bara om produktionskostnaden överskrider tio basbelopp, i dagsläget 410 000 kronor. Försäkringen gäller allt arbete som är utfört av en entreprenör, men även material- och konstruktionsfel. Eget arbete omfattas inte av försäkringen.

I slutändan är det byggnadsnämnden som beslutar om det krävs en försäkring och de kan ge dispenser. Undantag görs dock aldrig vid nybyggnation av permanentbostadshus.adshus.